Toshihiko Araki (@enjoy_goodjob)

@EnjoyGoodjob
168 Tech
はじめまして😁
e-Sportsがオリンピック公式種目になるよう活動中です!

e-Sports(Vainglory) / DIR EN GREY / 暗号通貨 / 読書